Thursday, January 13, 2011

07 - Declaration of variable

Untuk menggunakan satu variable dalam C++, kita harus declare variable tersebut terlebih dahulu dengan specify jenis data yang kita akan gunakan. Syntax untuk declare satu variable yang baru adalah seperti berikut.


Specifier data type diikuti variable identifier.


Specifier data type terdapat beberapa jenis seperti int,bool,char,float etc2.Manakala variable identifier adalah seperti yang telah diterangkan dalam 05 - Identifier.

Sebagai contoh : int nombor_pertama, float nombor_kedua, char jawapan


Nota ringkas.
Int a,b,c; adalah sama dengan int a; int b; int c;


Jenis int terbahagi kepada dua, signed atau unsigned. Signed mewakili nilai positif,negatif dan kosong manakala unsigned hanya mewakili kosong dan nilai positif. Ianya bergantung kepada range digit yang perlu digunakan. Ini boleh diubah dengan menggunakan specifier signed atau specifier unsigned sebelum jenis variable itu.

Sebagai contoh : unsigned int umur; signed int baki_akaun_bank.
Harus diingat umur adalah nilai yang positif, tiada satu manusia pun mempunyai nilai umur yang negatif, jadi unsigned int digunakan. Begitu juga sebaliknya bagi baki_akaun_bank kerana baki boleh menjadi negatif (hutang).


Nota ringkas

Int apa2 adalah sama dengan signed int apa2.


No comments:

Post a Comment