Thursday, January 13, 2011

06 - Fundamental data type


Bila programming, kita menyimpan variable dalam memori komputer. Tapi komputer haruslah tahu jenis data yang kita mahu simpan, disebabkan setiap jenis data akan menggunakan jumlah memori yang berbeza.

Memori dalam komputer disusun dalam bytes. Satu byte adalah jumlah minima dalam memori yang kita gunakan dalam C++. Satu byte boleh menyimpan data yang kecil : satu abjad atau satu digit (biasanya antara 0 dan 255). Kerana satu byte mempunyai 8 bit, dan bit adalah berdasarkan binary sistem di mana hanya nilai 0 atau 1 sahaja. Maka 2^8 adalah 256. Tetapi harus diingat digit kosong juga diambil kira. Jadi satu byte boleh menyimpan sebanyak 256 angka iaitu dari 0 sehingga 255.

Bagaimana pula dengan istilah octet? Istilah octet ditakrifkan secara jelas menunjukkan susunan 8 bit kerana kekaburan berkaitan dengan istilah bait.

Jadi sebenarnye 8 bit = 1byte/1octet.

Kemudian anda mempunyai ringkasan dari jenis data asas fundamental dalam C + +, serta range nilai :


Nota ringkas
* The values of the columns Size and Range depend on the system the program is compiled for. The values
shown above are those found on most 32-bit systems. But for other systems, the general specification is that int
has the natural size suggested by the system architecture (one "word") and the four integer types char, short,
int and long must each one be at least as large as the one preceding it, with char being always 1 byte in size.
The same applies to the floating point types float, double and long double, where each one must provide at
least as much precision as the preceding one.


No comments:

Post a Comment